فرهنگ مطلوب سازمانی (1) درآمدی بر رساله «فرهنگ مطلوب در سازمان»
40 بازدید
محل نشر: نخل شهداد- 17-18
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرهنگ مطلوب سازمانی (1) درآمدی بر رساله «فرهنگ مطلوب در سازمان» رضا قزی ** سابقه علمی مولف • کارشناس ارشد در رشتة ادیان، از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی «ره»، • کارشناس، رشتة کلام از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی «ره»، • دانش‌آموختة حوزة علمیة قم، خارج فقه و اصول الاداره، (7سال) • عضو عالی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و دبیر مدرسه فقهی بنیاد، • سر کارگروه پژوهشی، محور فرهنگ سازمانی، • سردبیر مجله تخصصی مدیریت در اسلام "نخل شهداد"،