توحید عینی از منظر امام خمینی ره
55 بازدید
محل نشر: معرفت -149
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : امام‏خمینی «قدس‏سره»مقام توحید را آخرین مرحله از سلوک الی‏الله و مظهر تمام و کمال اسماء و صفات حق‏تعالی می‏داند. در حقیقت ، قله منیع و رفیع توحید، هویات وجودی سالک و تعینات خلقیه او را با رسیدن به اسماء و صفات الهی نابود می‏سازد. سالکهمه موجودات را جمال حق می‏بیند و پس از این مرحله رسیدن به توحید‏ذاتی است که همان مقام ولایت و مظهر کامل خداوندی است.امام عارفان نماز را با تمام مراتبش، مظهر توحید دانسته، قیام را مظهر توحید افعالی، رکوع را مظهر توحید صفاتی و سجده را مظهر توحید ذات که آخرین منزل قرب است می‏دانند. لذا سجده سرّ تمام صلاه بوده و برترین و والاترین عبادات است . کلید واژه توحیدذاتی، توحیدصفاتی، توحیدافعالی، توحیدعلمی، توحیدعینی، وحدت، کثرت